ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการ - มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับกลุ่มบางพลี 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 23:50 น.
ดัชนีบทความ
ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการ
มอบเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ภาษาไทยเพชรยอดมงกฎ
มอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
มอบเกียรติบัตรชนะเลิศสารานุกรมไทย
มอบเกียรติบัตรวันแม่ 54
มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับกลุ่มบางพลี 1
ทุกหน้า

 

ผอ.จำลอง   น้อยวานิช   มอบเกีบรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนกลุ่มบางพลี  1  ไปแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่ 
และนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน  ในระดับกลุ่ม
 

 

 

 

 

 

 

 แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 15:04 น.