ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 23:50 น.
ดัชนีบทความ
ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการ
มอบเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ภาษาไทยเพชรยอดมงกฎ
มอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
มอบเกียรติบัตรชนะเลิศสารานุกรมไทย
มอบเกียรติบัตรวันแม่ 54
มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับกลุ่มบางพลี 1
ทุกหน้า

ดาวน์โหลดตารางสอน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  ได้ที่นี่ค่ะ  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 


 

  

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  มอบเกียรติบัตรให้กับ  เด็กหญิงปริม   วินุราช  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3  โดยมีคุณครูเกวลี   บุญเฉลียว  เป็นครูประจำชั้น
เนื่องจากได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่  8 


  

ผอ.จำลอง   น้อยวานิช  ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายทรงวุฒติ   เวชปรีชา  ที่ได้รับประทานโล่รางวัลชนะเลิศ  
การประกวดวาดภาพ แม่ของฉัน  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา 
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ในงาน  "มหกรรมศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมความกตัญญูกตเวที"  และเด็กหญิงชนิสรา   วงศ์สุวรรณ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2554  ณ  หอประชุมพิฆเนศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันอังคารที่  9  สิงหาคม  ที่ผ่านมา

 

 

 

    

     

 


  

 

 

 

 ผอ.จำลอง   น้อยวานิช  มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงณัฐณิชา   สุหงษา  เด็กหญิงพรสิตา   แย้มนาม  และเด็กหญิงปริม   วินุราช  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย    ซึ่งจัดโดย  ท่าอากาศยานสุวรณณภูมิ  

 


  


 

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะกิจกรรมการแข่งขัน  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ผอ.จำลอง   น้อยวานิช   มอบเกีบรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนกลุ่มบางพลี  1  ไปแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่ 
และนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน  ในระดับกลุ่ม
 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 15:04 น.