กลยุทธ์ที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันอาทิตย์ที่ 04 ธันวาคม 2011 เวลา 05:30 น.

 

กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(ส่วนนำ  คลิกที่นี่ค่ะ)
(ส่วนเนื้อหา  คลิกที่นี่ค่ะ)
 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 04 ธันวาคม 2011 เวลา 13:09 น.