เพลงมาร์ชโรงเรียนพรหมพิกุลทอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2010 เวลา 16:17 น.

       

                    มาร์ชพรหมพิกุลทอง

ประพันธ์เนื้อร้อง  ครูเบญจมาศ   นิลกำแหง
ทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสาน รองผู้อำนวยการ ชำนาญ   โพธิ์เอม


              พิกุลทอง  ร่มเย็น  เป็นสง่า แหล่งศึกษา วิชาการ  ทันสมัย
ลูก พ.พ. น้องพี่  มีน้ำใจ  พร้อมก้าวไกล  รวมพลัง  สามัคคี
เขียวส้มงาม  ยามลมพริ้ว  ปลิวสะบัด    รักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  รักศักดิ์ศรี
จะสร้างเกียรติ  สร้างชาติ  สร้างความดี  คือพลัง  ของชีวี  ที่ยั่งยืน
กิจกรรม  นำทาง  สร้างชื่อ การกีฬา  ให้เลื่องลือ  ชื่อกล่าวขาน
กตัญญู  รู้คุณ  ครูอาจารย์  รักสถาน  รักบ้านเกิด  เมืองนอน
จะเทิดไว้  เหนือสิ่งใด  ให้ยึดมั่น แหล่งเรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำสมัย
พรหมพิกุลทอง  เกียรติคุณ  ระบือไกล  พัฒนา  ชาติไทย  ให้เจริญ 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 21:18 น.