ดูงานการปลูกผักแบบกางมุ้งที่ อบต. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 16:54 น.

รองฯ ชำนาญ  โพธิ์เอม  นำคณะนักเรียนดูงาน
การปลูกผักแบบกางมุ้ง  ที่ อบต.ราชาเทวะ

นายทรงชัย  นกขมิ้น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
ได้มอบผักสวนครัว  ปลูกด้วยวิธีกางมุ้ง  ซึ่งเป็นโครงการของวิสาหกิจชุมชนตำบลราชาเทวะ
ให้โรงเรียนพรหมพิกุลทอง เพื่อนำเข้าโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียน 
เมื่อ  19  กรกฎาคม  2553

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2011 เวลา 10:08 น.