ประวัติโรงเรียนพรหมพิกุลทอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2011 เวลา 23:11 น.

ประวัติโรงเรียนพรหมพิกุลทอง

โรงเรียนพรหมพิกุลทองเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่  เลขที่ 77 หมู่ที่ 7 ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ   เดิมชื่อโรงเรียนคลองหนองตะกล้าซึ่งย้ายออกมาจากพื้นที่สนามบินหนองงูเห่าเดิม  (ปัจจุบันคือสนามบินสุวรรณภูมิ)  เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2540  และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนคลองหนองตะกล้า  มาเป็นพรหมพิกุลทอง เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2541   โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ     เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าของที่ดิน คือ พระครูประโชติวรธรรม (พรหม  นกอยู่)  อดีตเจ้าอาวาสวัดลาดกระบัง  (ซึ่งมรณะภาพแล้ว)   และนางพวง พิกุลทอง   เจ้าของที่ดินเดิม  (เป็นผู้ถวายที่ดินแก่วัดลาดกระบัง)  โรงเรียนมีเนื้อที่  6  ไร่  55  ตารางวา   ปัจจุบันเปิดสอน   2  ระดับชั้นคือ อนุบาล  (ปฐมวัย)  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงชั้นที่ 1 ที่ 2 ) ในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนทั้งสิ้น 783  คน 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2011 เวลา 09:54 น.