ป.1-ป.3 ไปแหล่งเรียนรู้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 10:48 น.
ดัชนีบทความ
ป.1-ป.3 ไปแหล่งเรียนรู้
ป.1-ป.3 หน้า 2
ทุกหน้า

นักเรียนชั้นป.1 - ป.3 ไปแหล่งเรียนรู้
นอกโรงเรียน  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา

  

 

  

 

  

 

  

 แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 11:08 น.