ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2010 เวลา 16:20 น.

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะที่ปรึกษา
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน
ต้อนรับ  นายจำลอง  น้อยวานิช 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง
โดยมีท่านผู้บริหาร  คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ 
ร่วมแสดงความยินดี 
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน  2553  ที่ผ่านมา

 

 

 

   

 

 

 

   

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:15 น.