ขอแสดงความยินดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 03 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 11:04 น.

 

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  มอบเกียรติบัตร
"เยาวชนผู้เป็นผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรม"
ให้กับเด็กหญิงวาสนา  สีดาจร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 10:17 น.