งานวันแห่งความสำเร็จ ป.6 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:16 น.

นายจำลอง  น้อยวานิช  ผู้อำนวยการ
รร.พรหมพิกุลทอง  มอบหมายให้นายชำนาญ 
โพธิ์เอม  รอง ผอ. เป็นประธาน
เปิดงานวันแห่งความสำเร็จของนักเรียนชั้น ป.6 
และมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียน
โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวน  112  คน
เมื่อวันที่ 31  มกราคม  ที่ผ่านมา

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:24 น.