งานบัณฑิตน้อย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:11 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  เป็นประธาน
ในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับบัณฑิตน้อย 
ที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย
และมอบเกียรบัตรให้กับนักเรียน
ที่มีผลการเรียนดี  นักเรียนที่มีความประพฤติดี 
และนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
เมื่อวันอาทิตย์ที่  6  มีนาคม  2554  ที่ผ่านมา

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:15 น.