นักเรียน พรหมฯ รับทุนพฤกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 14:36 น.

รองฯชำนาญ  โพธฺ์เอม   นำนักเรียนรับทุนพฤกษา จากบริษัทพฤกษา  เรียลเอสเตทจำกัด  (มหาชน) ประจำปีการศึกษา  2554 
ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  โซฟิเทล ลาดพร้าว และทำพิธีรับมอบทุนที่โรงเรียนพรหมพิกุลทอง  โดยท่าน  ผอ.จำลอง  น้อยวานิช 
มีนักเรียนที่ได้รับทุนดังนี้  1. เด็กหญิงปัญญาพร  มณีโชติ  2. เด็กหญิงวิภาวี  จันทร์ยิ้ม  3.  เด็กชายภูมิศักดิ์  ภูตลาดขาม 
4.  เด็กชายปณิธาน  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง  และ  5. เด็กหญิงวรรณพร  พิมพิสาร

  

 

  

 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 14:46 น.