กำนันจีรศักดิ์มอบข้าวสารให้โครงการอาหารกลางวัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 13:56 น.

กำนันจีรศักดิ์  อยู่สุธา  กำนันตำบลราชาเทวะ  มอบข้าวสาร  จำนวน  8  กระสอบ  เพื่อโครงการอาหารกลางวันให้ักบนักเรียนโรงเรียนพรหมพิกุลทอง  เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2554