ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ 1 ก.ค.54 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 07 กรกฏาคม 2011 เวลา 09:03 น.

 

       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งโรงเรียนพรหมพิกุลทอง  ได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 กรกฏาคม 2011 เวลา 10:58 น.