เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่  9 ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ ห้องสมุดมีชีวิต เฉลิมฉลอง 84  พรรษา มหามงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2       ณ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน   โดย  เด็กหญิงณัฎฐณิชา   สุหงษา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3  ได้เหรียญทอง  อันดับที่  1 ในกิจกรรมอ่านทำนองเสนาะ  เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคต่อไป

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2012 เวลา 13:50 น.