รับประทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพแม่ของฉัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   

  

 

เด็กชายทรงวุฒติ   เวชปรีชา  รับประทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพแม่ของฉัน 
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา  ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 

 และเด็กหญิงชนิสรา   วงศ์สุวรรณ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ในงาน  "มหกรรมศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมความกตัญญูกตเวที" เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2554  ณ  หอประชุมพิฆเนศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันอังคารที่  9  สิงหาคม  ที่ผ่านมา


 

  

 

  

 

         

      

  

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 15:03 น.